En sjakkspiller legger en god strategi

Lag din egen Facebookstrategi

Hvis vi skal få likes til Facebook-siden vår og overbevise kundene til å handle av oss, må vi ha klare mål og en bevisst strategi for å nå dem!

Har du noen gang gått inn på Facebook for å poste en liten post til selskapet ditt for så å surre bort tid på å se videoer av katter eller matretter? Da trenger du en strategi.

Målsetting

Hva ønsker du å oppnå med dine aktiviteter på Facebook?

Du vil ha større sjans for å lykkes med din facebook-side hvis du definerer klare kommunikasjonsmål. Lag kortsiktige mål (daglig og ukentlig) med f.eks. økt antall liker til siden eller innlegg, og litt mer langsiktige mål med økt handel.

Innsatsen, tiden og pengene du investerer må stå i forhold til hvor høye mål du setter deg. Kunsten for deg blir  å finne ut hvordan du kan bruke minst mulig tid og penger i forhold til resultatene.

Med strukturerte og planlagte aktiviteter vil du få en levende Facebook-side med kontinuerlig vekst. Ved å måle resultatene vil du kunne justere dine innlegg, kampanjer og annonser slik at disse gir deg et optimalt resultat.

Budskap

Hva er ditt viktigste budskap på Facebook?

Når kunder besøker og liker din side på Facebook er det stor sannsynlighet for at de liker eller ikke liker siden din basert på bildet du bruker som profilbilde, toppbilde, beskrivelsen om firmaet og hvordan strømmen din (dvs. tidligere postede innlegg) ser ut.

Tenk gjennom hva skal kommuniseres. Baser budskapene på noen få prioriterte løfter. Vær tydelig og konsekvent.

Er du tilknyttet en kjede? Har kjeden en definert kommunikasjonsstrategi? Finnes det bilder, tekster og innhold som man kan kopiere og bruke?

Tenk gjennom hva som er greit og hva som ikke er greit å publisere på Facebook-siden og se til at alle som har tilgang til å publisere er enige, og har forstått dette.

Målgrupper

Hvem vil du nå på Facebook?

For å utnytte ressursene våre på en mest mulig effektiv måte, må vi velge målgruppe og fokusere vår tid og annonsering mot denne gruppen.

Med Facebook sitt annonseverktøy vil du også kunne kommunisere ulikt budskap til ulike målgrupper. Dette gir deg en unik mulighet til å eksponere f.eks. dameklær kun til kvinner eller bruke et annet språk når du snakker med dine yngre følgere.

Du kan bruke Facebook sin innsikt for å få et bilde av det publikum du allerede har, og hvordan de forholder seg til dine aktiviteter.

I annonseverktøyet til Facebook kan du også bruke eksisterende kundelister, kontaktinformasjon osv. til å lage ditt eget egendefinerte publikum.

Etterlatt inntrykk

Hvem vil du være på Facebook?

Til forskjell fra tradisjonell markedsføring skjer alt på Facebook veldig fort. Du kan umiddelbart måle effekten av dine aktiviteter og annonser.

Det som tar litt lenger tid å måle er hvilket etterlatt inntrykk kommunikasjonen gir. Hvilken posisjon og hvilket omdømme dere ønsker kan bare oppnås ved å bestemme seg for en retning og holde fast ved denne.

Hvilke bevis har du for å underbygge dine påstander. Kan du sammenligne dine produkter med konkurrerende produkter? Kan du få kunder til å komme med omtale på Facebook eller hjemmesiden din?

Tenke gjennom hva slags språk du bruker og hvordan du kommuniserer med dine kunder.

Det kan være greit å vite at man kan redigere og slette innlegg om man skulle poste feil.

Du vil skille deg ut fra konkurrentene så det blir enklere for dem å velge deg. Igjen og igjen.

Medievalg

Samkjøring av kampanjer for best mulig synergi.

Vurdere om Facebook-aktivitetene skal kombineres med aktiviteter i andre kanaler, eks. annonser, plakater, sjokkselgere m.m.

Ukeplan

Lag en plan for bedriftens markedsaktiviteter – på  Facebook og evt. andre kanaler.

Rull til toppen