Å finne inspirasjon til nytt våpenskjold for et fylke blir fort en reise i tid. Når man studerer fylkesvåpnene og symbolene som er brukt finner man mye historie.