Utvidelser

En WordPress utvidelse gir ny funksjonalitet til din WordPress.

Utvidelse Årslisens Livstidslisens*
WP Schema Pro $79 / Kr. 790,- $249 / Kr. 2.490,-
AdRotate $29 / Kr. 250,-
Booking Ultra Pro $50 / Kr. 500,- $200 / Kr. 2.000,-
Client Portal $199 / Kr. 1.990,-
Bloom Email Opt-Ins $89 / Kr. 890,- $249 / Kr. 2.490,-
Monarch Social Media Sharing $89 / Kr. 890,- $249 / Kr. 2.490,-
BackupBuddy $80 / Kr. 800,-
iThemes Security Pro $80 / Kr. 800,-
Restrict Content Pro $99 / Kr. 990,- $499 / Kr. 4.990,-
The Custom Facebook Feed $49 / Kr. 490,- $148 / Kr. 1.480,-
The Instagram Feed Pro $39 / Kr. 390,- $138 / Kr. 1.380,-
WPML $79 / Kr. 790,-

Oxygen

 

Alle utvidelser kan brukes så lenge du ønsker. Årslisens innebærer at ved å velge dette må man betale en ny lisens for å motta oppdateringer, feilrettinger og nye versjoner hvert år. Livstidslisens innebærer at man betaler en engangslisens som gir rett til oppdatering hele utvidelsens levetid.